മുന്നോട്ട്‌.

ഇനിവേണ്ട മധുരമീ പാഴ്‌ വാക്കുകള്‍,
ചുടുചോരയൂറുന്ന വെണ്‍ പ്രാവുകള്‍,
കണ്ണീരു വറ്റുന്ന ചെന്തീയിതില്‍,
ഇനി നിന്റെ സൂര്യന്റെ പതനം..

യുദ്ധങ്ങളൊഴിയാത്ത മണ്ണു തന്നു, നീ,
അതിലെന്റെ മക്കളെ കൊന്നെടുത്തു,
തോക്കിന്റെ മുന്നില്‍ പിണച്ചുകെട്ടും,
കൈകള്‍, നോക്കി പ്പറഞ്ഞു സമാധാനം..

കലികൊണ്ട കടലുപോല്‍ അലറിയാര്‍ക്കും,
ഒരു വിപ്ലവത്തിന്റെ സിംഹനാദം,
അതില്‍ നിന്റെ കൊടികളെരിഞ്ഞു താഴും,
അതില്‍ നിന്റെ ചരമക്കുറി നിവരും…

Advertisements

One Response to “മുന്നോട്ട്‌.”

  1. nice one… 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: