സമയം.

പണ്ട്,
നിനക്ക് വേണ്ടി
മാത്രമായിരുന്നു
എന്റെ സമയം.
സൊറപറയാനും,
പിണങ്ങിപ്പിരിയാനും,
കരളുരുക്കാനും,
ഫോണിനും,
ആരും കാണാതെ,
കണ്ണീരു തുടയ്ക്കാനും
നീയത് വീതിച്ചു..

ഇന്ന്,
നിനക്ക് തരാന്‍
മാത്രമാണ്‌
എനിയ്ക്ക്
സമയമില്ലാത്തത്.
സീരിയലിലെ,
പോക്കിരികളും,
കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ
ജാലകങ്ങളും,
ജീവിതത്തിന്റെ,
നിരവധി
ഗുണനവും,
ഹരണവും
അത് വീതിച്ചെടുത്തു..

പിണങ്ങരുത്..
അതിനുള്ള
സമയം‌പോലും,
എനിക്കിപ്പോഴില്ല.

4 Responses to “സമയം.”

 1. നന്നായിരിക്കുന്നു വരികള്‍.
  ഇപ്പോള്‍ ആര്‍ക്കും സമയമില്ല
  ഒന്നിനും

  -സുല്‍

 2. സമയം ഗംഭീരമായി.എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരുമോ… 🙂

 3. സമയമില്ലാത്ത സമയം തന്നെ.
  വരികള്‍‍ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു.:)

 4. നല്ല കവിത തന്നെ. പക്ഷേ, ഈ സമയം നന്നല്ലല്ലൊ സുഹൃത്തേ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: