ജന്മം.

കരിമഷിക്കണ്ണില്‍

 കലങ്ങിത്തെളിഞ്ഞും,

തെളിയാതുഴറിപ്പരന്നും

നോവിന്റെ,

കാണാത്ത ചീളുകള്‍.

ഒരുവേള,നീളു-

 മിരുട്ടിന്റെ നാവില്‍,

ഉറയുന്ന മൗനം കുടിച്ചും

അലറുന്ന കടലിന്റെ,

യരികേയിരുന്നൊരു,

ചിരിയുടെ കാളിമയോര്‍ത്തും..

വെറുതേ നടക്കാം, സഖേ,

ജന്മമിങ്ങനെ

പല പല ഭാവസമ്മിശ്രം.

4 Responses to “ജന്മം.”

 1. മിനിക്കവിത കൊള്ളാം!

 2. അലറുന്ന കടലിന്റെ,

  യരികേയിരുന്നൊരു,

  ചിരിയുടെ കാളിമയോര്‍ത്തും..

  വെറുതേ നടക്കാം,
  നല്ല വരികള്‍‍.:)

 3. എന്റെ കിറുക്കുകള്‍ Says:

  നല്ല വരികള്‍..!

 4. pathivillathe dheerkhamaya oridavelakku sesham
  nanutha varikalumayi…nannayi 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: